L'orgànica aporta

Presentació

Des de Medi Ambient de les Alqueries ens hem proposat el repte d'establir un nou sistema de gestió de residus municipal.

A partir del 2022 introduirem una nova fracció de recollida separada: la fracció de residus orgànics. El primer pas cap a un major aprofitament dels residus. I a més, la recollida de totes les fraccions (excepte el vidre) es farà porta a porta, eliminant els contenidors dels nostres carrers.

D'aquesta manera esperem reduir la quantitat de residus generats en el municipi, facilitar el seu reciclatge i tindre un poble més net.

Aquest nou sistema implica un esforç de gestió per part de l'Ajuntament i necessita la participació de tota la ciutadania. Ens hem proposat un repte que iniciarem en 2022. Es tracta d'una forta aposta, tan important com el seu benefici ambiental.

APORTA LA TEUA PART Al REPTE, MILLOREM LES ALQUERIES.

Enquesta a la ciutadania sobre la campanya L'orgànica aporta: https://forms.gle/PJzkcYky6tVQct5u9

organismos porta a porta

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de les Alqueries, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Major, 1, Ajuntament de les Alqueries, 12539, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).