El teu Ajuntament

Estimats veïns i veïnes:

Com a alcaldessa de les Alqueries tinc l'enorme responsabilitat d'encapçalar aquest projecte de govern, que de bon gust assumisc i que seguirà velant pels interessos  d'alqueriers i alquerieres. No vos defraudaré.

Des de que tinc us de raó he dut amb orgull ser de l'any 1985 -tinc la mateixa edat que el nostre municipi- i puc dir que, després de tres dècades, segueix sent un municipi jove, amb una maduresa consolidada i amb un il·lusionant futur per davant. Aquestes característiques identifiquen la meua persona i des d'ara aniran lligades a la història de les Alqueries.

37 anys des d'aquell dia on es va reconèixer la lluita de vàries generacions d´un poble que a base de treball van traure endavant la Segregació. Per això, hi ha que donar importància a estes festes, donar valor i recordar els nostres orígens. Els que ens hem trobat un municipi independent tenim l´obligació de posar en valor aquell esforç i mantindre viu l'esperit de treball, d'unitat i de consens que la Coordinadora de Segregació ens ha deixat com la millor herència que mai rebrem els alqueriers.

esther lara alcaldesa les alqueries

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de les Alqueries, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Major, 1, Ajuntament de les Alqueries, 12539, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).